Foute taal bestaat niet volgens Stephen Fry

Spelling en grammatica worden als de saaiste onderdelen van taal beschouwd. Logisch, want ze hebben met gevoel, liefde voor taal of creativiteit niets te maken. In plaats daarvan gaan ze over wanneer taal goed gebruikt wordt. En wanneer fout.

Dat is niet alleen saai, maar ook verlammend. Taal is flexibel, in alle vormen te kneden en op allerlei manieren te gebruiken. En leuk. Vooral dat.

Daarom vraag ik je vandaag om onderstaande video te kijken, waarin schrijver Stephen Fry met de nodige woorden vertelt waarom taalcritici het doel van taal voorbij schieten.

En, vertel me dan, vind je taal nog zo saai?

Gepubliceerd door

Rosalinde Markus

Rosalinde Markus (1994) is communicatiestudente en heeft al zolang ze zich kan herinneren een passie voor schrijven. Haar blog is een openbaar notitieboekje over schrijven, bloggen, creativiteit en wat haar opvalt in het communicatievak. Ook is ze hoofdredacteur van online literair tijdschrift Lood.

 • Ans Schapendonk

  Woorden worden van ACHTEREN langer (1. adjectio), lossen van VOREN op (2. detractio) – dus precies het omgekeerde als wat Jacob Grimm ons wil wijsmaken. Dan volgt de DRAAIING (3. metathesis) van klanken (borst >Brust), lettergrepen (madog > dogma) en woordgroepen (ik hem hem horen zingen > ich habe ihn singen hören) die taalkundigen met inversie verwarden. Becanus’ verdienste is niet alleen de herontdekking van het VIERDE rijtje (naast P, T en K bestaat het rijtje van de W), maar ook van het moeten lezen van ACHTEREN naar VOREN (4. permutatie). Tenslotte volgt het losschieten van woorden (5. delivery).

  Een vb. van een klankhelix is daarom:

  MADAM(e) > (m)ADAM > ndl. ADEM > dts. ATEM / META (permutatie) > METAAL (ijzer > ISRAEL) > MENTAAL > MIJN TAAL, dat helixt in (m)UNIEK INSTRUMENT.

  Waarom? Omdat we door het christelijke motief van de SLANG dat in het Engels naar DIALECT verwijst nu weten dat het niet om een GOD gaat maar om het fenomeen van een helix (vgl. KAT > KODE > GODEN > GOD). Het THEOS verwijst namelijk
  niet alleen naar GOD, maar ook naar VOLK dat helixt in VOLKS > VOLKSTAAL > VOL (k) STAAL (vgl. ijzer, metaal).

  Met deze universele klankhelix kunnen we de VIERDE DIMENSIE – en dat is de TIJD – nu ZICHTBAAR maken. De klankhelix (Lauthelix, soundhelix) is dus PROBLEEMOPLOSSEND, waardoor natuurwetenschappers de afgelopen drie jaar
  sensationele ontdekkingen hebben kunnen doen, waaronder Eric Verlinde en Robbert Dijkgraaf!

  Had Nicoline van der Sijs in haar boek Mensenwerk .. pagina 80/81 eerder begrepen dat Becanus
  met het noemen van de ‘consonant w’ een geheel rijtje bedoelde, zaten we nu
  niet met honderden promoties en een verkeerd geinterpreteerd Volkslied. Want
  het DIETS hangt met de Helix DAT > DOT (i.c. ‘dot.com’) samen en dus met PAT
  > POOT > POINTE alias CLOU dat helixt in KLAUW, want alleen in de
  Nederlandse taal wordt dit vierde rijtje van de W nog volledig gerealiseerd. De
  KLAUW kent als INTERFERENTIE het Engelse ROOF alias DAK dat helixt in DAKKAPEL
  > KAPELLEKE alias VLINDER alias de DUBBELE BANAAN. Deze figuur hebben
  wiskundigen nooit kunnen oplossen. Dierencycli symboliseren
  natuurwetenschappelijke processen zoals in ik in al mijn artikelen en boeken
  heb geillustreerd aan de hand van historische munten, katholieke beelden (o.a.
  de luchtboogbeeldjes op het dak van de St. Jan in Den Bosch) of schilderijen
  van anonieme Vlaamse schilderessen waaronder ALBRECHT DÜRER of een LUCAS
  CRANACH. Hun werk werd verspreid d.m.v. gravures, waarop de namen helixten.
  Hierdoor ging men deze kunstenaressen als mannelijke Duitse schilders
  interpreteren. Bekijk hun schilderijen maar eens wat beter en je herkent de
  betekenis van het vierde rijtje.

  Huidige taalkundigen weten ondertussen dat Goropius Becanus wel degelijk de VADER der
  vergelijkende taalwetenschappen is. Men verdoezelt mijn werk om er zich zelf
  mee te kunnen profileren. Geert Joris van de Nederlandse Taalunie, Jan Renkema
  van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Peter Smulders van Onze
  Taal of een Hans Beelen van het Niederlandistenverband zijn allemaal uitstekend
  op de hoogte, maar niemand die het bestaan van de KLANKHELIX bevestigt …

  In plaats daarvan laten ze mij beschuldigen van sexuele intimidatie of vermeende ziektes. Ik zou
  zelfmoord plegen, anderen vermoorden en paranoide psychotisch zijn. Mijn
  voormalige werkgever (Philipps-Universität Marburg) wil me in een gesloten
  kliniek met gedwongen hersenmedicatie laten opnemen met als enig doel zich zelf
  te kunnen profileren met mijn herontdekking van Becanus’ klankhelix. Dit
  zomersemester voert men hier (Marburg) de nieuwe studiegangen in (vgl. Data
  Science). Feit is dat de DUITSE geschiedenis fake is, omdat het die van ARTOIS
  (Noord-Frankrijk) is, waar geen Duits maar DIETS werde gesproken. De Duitse
  taal helixt UIT het NEDERLANDS. Feit is echter ook dat het huidige Israel niet
  het eigenlijke KANAÄN is waardoor het een politiek ISSUE is, dat hier voor het
  volk wordt verzwegen. Lees Stemmen op Schrift van Frits van Oostrom … hé van OOST-ROM(e) en zoek de passage van
  Daniel Plooij (Anton Baumstark). Ik verkondig hier geen verzinsels!

  Het zal mij zeer gaan benieuwen of Bennis als opvolger van Geert Joris net zo’n CORRUPT beleid
  gaat voeren. Hij als taalkundige zal er op den duur niet onderuit kunnen, toe
  te geven dat de KLANKHELIX bestaat. Taalfouten ontstaan alleen ten gevolge van
  het schrift, waardoor natuurlijke ontwikkelingen als ‘hun hebben’ geen ruimte
  krijgen. Met behulp van het vierde rijtje kan men al deze ontwikkelingen
  verklaren, waardoor ik dus zeker niet ‘leg te zeuren’ (reactie Taalschrift (Taalunie) van een lezer). Eerst maar eens
  ‘denken’ alvorens te oordelen!

  Ans Schapendonk