Oproep aan hogescholen: communiceer met studenten en wees bereikbaar!

Ik ben student, wat betekent dat ik middenin alles zit wat met onderwijs te maken heeft. Onderwijs is vaak grootschalig. Als student ben je meestal een nummer, worden je prestaties gemeten met cijfers en bepalen studiepunten je intelligentie. In hogescholen met meer dan twintigduizend studenten gaat weleens iets mis. Meestal wordt dat stilgehouden. Docenten denken: ‘Ik ben hier niet bevoegd voor, dit moet het management oplossen’. Studenten denken: ‘Met mijn klacht kan ik toch nergens terecht.’

[heading margin_top=”14″]Na drie jaar zet ik mijn frustraties op papier[/heading]

Dat dacht ik ook, dus hield ik mijn frustraties drie jaar voor me. Afgelopen weekend was ik het zat. Een vriendin en medestudent loopt kans om de opleiding niet te mogen afmaken door miscommunicatie en gebrek aan begeleiding vanuit de school. De een zegt: ‘Studenten zijn niet gemotiveerd en nemen hun verantwoordelijkheid niet.’ De ander zegt: ‘Scholen maken studeren zelfs voor gemotiveerde studenten onmogelijk’.

Het klopt dat lang niet alle studenten gemotiveerd zijn en hun verantwoordelijkheid nemen, maar feit is dat je, als je dat wel doet, de school je eerder tegenwerkt dan andersom. Studenten moeten zelfstandiger worden, maar hogescholen moeten beter communiceren en betere begeleiding bieden aan studenten die duidelijk maken dat nodig te hebben. Voor mij reden om mijn frustraties na drie jaar eindelijk op papier te zetten in de hoop dat ze nog eens ergens terecht komen waar er wel iets mee gedaan wordt.

1. Docenten kijken tentamens (veel) te laat na

Ik studeer nu drie jaar en in al die tijd zijn er docenten die steevast tentamens te laat nakijken. In het eerste jaar van Communicatie werd ik als student erop afgerekend dat ik een portfolio drie uur te laat inleverde. De docent was streng: ik mocht het vak pas het jaar erna herkansen. Hoewel studenten zich dus continue aan allerlei deadlines moeten houden, lijken docenten daarin veel meer ruimte te hebben. Zij kijken tentamens soms weken te laat na waardoor je als student gefrustreerd raakt.

Zo is het vaker voorgekomen dat pas ruim twee maanden na de toetsdatum een cijfer bekend gemaakt werd. Vijf dagen erna was de herkansing, waar veel studenten zich dus niet optimaal voor konden voorbereiden. Waarom staan hier geen sancties op? Het is toch niet uit te leggen aan studenten dat zij zich, onder wat voor omstandigheden dan ook, op het uur strikt aan de deadlines moeten houden, terwijl docenten ermee weg komen wanneer ze pas na twee maanden een cijfer bekendmaken?

2. De communicatie binnen opleidingen is slecht

Bij European Studies verbaasde ik me over de slechte communicatie en vele onduidelijkheden, maar bij de opleiding Communicatie is het niet veel beter. Apps met lesdata worden niet altijd bijgewerkt, tentamendata worden niet genoeg gecommuniceerd en het studentennet BlackBoard is voor velen onduidelijk. Wanneer het studentennet verbouwd wordt en je niet kunt inloggen, ontvang je geen mail waaruit blijkt dat de link ineens veranderd is.

Scholen moeten bereikbaar zijn voor studenten. Wat ik nu zie is dat studenten een gebruikersnaam en inlogcode krijgen en het dan maar moeten uitzoeken. Heb je klachten? Probeer het eens bij de examencommissie (wachttijd: minimaal drie weken) of anders bij het college van bestuur. Waar je dat kunt vinden? Geen idee, daar staat niets over op het studentennet. Natuurlijk niet, want hogescholen lossen klachten liever intern op. Communiceer, laat zien dat je wil helpen en wees bereikbaar!

3. Studenten worden in het diepe gegooid

Studenten worden in het diepe gegooid. BlackBoard is ingewikkeld, de communicatie over het nieuwe studentennet is niet duidelijk, zelfs de inschrijvingen zijn niet duidelijk en worden beperkt gecommuniceerd. Als je als nieuwe student geen goede studieloopbaanbegeleider hebt of een tweedejaarsstudent kent, krijg je het moeilijk. Studenten die aangeven begeleiding nodig te hebben vanwege beperkingen, krijgen niet de juiste begeleiding en zijn aangewezen op medestudenten die willen helpen.

Mijn broertje zit in de vierde van het VMBO. Hij kreeg het hele jaar door een brieven thuisgestuurd met daarop zijn tentamendata. Zo zorgde de school ervoor dat hij op de hoogte was. Ik begrijp dat er op een hogeschool meer zelfstandigheid wordt verwacht, maar vier mails per jaar (elke keer als het rooster voor het tentamenblok online staat of wanneer er ingrijpende veranderingen zijn, bijvoorbeeld) versturen moet toch mogelijk zijn? Dan weet de school zeker dat studenten het ontvangen en dan heeft de student minder vaak het gevoel achter de feiten aan te lopen en continue dingen te missen.

Deze drie punten komen steeds terug en ik blijf me eraan ergeren. Veel studenten zijn gefrustreerd en laten het erbij, omdat de hogeschool een grote instelling is waar het altijd jouw mening tegenover die van de examencommissie of de docent is. Niemand heeft het idee dat het zin heeft om klachten kenbaar te maken. Ik verwacht er ook weinig van, maar ik ben wel van mening dat er iets moet veranderen.

Door dit soort onmogelijkheden veranderen zeer gemotiveerde studenten in vermoeide en gefrustreerde studenten die gedemotiveerd raken. En dat moeten hogescholen niet willen.

Gepubliceerd door

Rosalinde Markus

Rosalinde Markus (1994) is communicatiestudente en heeft al zolang ze zich kan herinneren een passie voor schrijven. Haar blog is een openbaar notitieboekje over schrijven, bloggen, creativiteit en wat haar opvalt in het communicatievak. Ook is ze hoofdredacteur van online literair tijdschrift Lood.