Uitslag enquête: studeren en bloggen, waarom wel of niet?

In maart zette ik een enquête online waarin ik studenten vroeg naar hun ervaringen met bloggen. Lezen studenten blogs? Bloggen ze zelf? Waarom wel of waarom niet? Hogescholen besteden weinig aandacht aan bloggen, terwijl studenten er misschien wél meer over willen leren. Om erachter te komen maakte ik een enquête die ingevuld werd door tientallen enthousiaste studenten. Het is tijd voor de uitslag!

[heading margin_top=”14″]Ervaringen met bloggen onder studenten[/heading]

In het eerste deel van de enquête vroeg ik studenten naar hun ervaringen met bloggen. Bijna 67% van de respondenten houdt een blog bij naast hun studie. De meest genoemde redenen om een blog bij te houden, zijn: het is een leuke hobby, ik leer er veel van, ik wil een archief opbouwen en ik doe nieuwe contacten op. Zichtbaar zijn en een blog gebruiken als toevoeging aan het CV werden amper genoemd. Opvallend is dat geld verdienen door niemand werd genoemd als reden om te bloggen.

33% van de studenten blogt niet. Als hoofdreden werd genoemd dat ze geen idee hebben waarover ze moeten bloggen. Ook tijdgebrek werd vaak genoemd. Ondanks dat een aanzienlijk deel niet blogt, leest 78% van de studenten dagelijks blogs en wil datzelfde percentage studenten graag meer over bloggen leren. Waarom?

 • Het is interessant
 • Het is de toekomst
 • Het is goed voor de taalontwikkeling
 • Ervaring opdoen met het schrijven van online teksten

Slechts 22% geeft aan niets te willen leren over bloggen. Die respondenten zeggen genoeg te weten over het onderwerp of geen tijd te hebben om er meer over te leren.

[heading margin_top=”14″]Aandacht voor bloggen op opleidingen[/heading]

Het tweede deel van de enquête ging in op wat studenten van docenten verwachten als het om bloggen gaat. Maar liefst 83% van de studenten wil dat docenten hen informeren over bloggen door bijvoorbeeld een gastcollege te verzorgen. De meest genoemde redenen:

 • Bloggen is de toekomst
 • Het is een belangrijk medium
 • Het is goed voor je netwerk
 • Je verbetert je vaardigheden
 • Communicatie verplaatst zich steeds meer naar de online wereld

Studenten die niets zien in een gastcollege of andere manieren om over bloggen te leren via hun docenten, vinden dat er online al genoeg informatie te vinden is. 72% vindt dat het meerwaarde heeft wanneer docenten over hun vak bloggen, bijna 18% vindt van niet en de rest maakt het niet uit. Wel hebben veel studenten ideeën hoe hogescholen aandacht kunnen besteden aan bloggen. Hieronder de meest genoemde suggesties:

 • Gastcollege
 • Studenten een blog laten bijhouden voor een bepaald vak
 • Docenten het goede voorbeeld laten geven door zelf te bloggen
 • Docenten aansporen te verwijzen naar blogs tijdens colleges
 • Studenten laten bloggen over het vak waar ze voor opgeleid worden
 • Bloggen gebruiken als voorbeeld om creatief te leren schrijven
 • Studenten blogs laten schrijven voor communicatiemiddelen van de school (nieuwsbrieven, websites)

Een andere mooie suggestie komt van een respondent die werkt in plaats van studeert, maar wel een idee heeft over het integreren van bloggen in opleidingen: ‘Denk aan opdrachten die via het blog en sociale media tot een goed einde moeten worden gebracht. Het blog kan gedurende de hele opleiding worden bijgehouden en meegenomen worden in de eindbeoordeling van de student. Wel zou het blog dan zwaarder moeten wegen bij studenten literatuur, journalistiek en aanverwanten dan bij bijvoorbeeld studenten metaalbewerking.’

[heading margin_top=”14″]Conclusie[/heading]

De meeste studenten willen meer leren over bloggen en vinden dat de school daarin een cruciale rol zou moeten spelen. Dat ze betrokken zijn, blijkt wel uit alle suggesties die uit de enquête naar voren zijn gekomen. Wel is de enquête voornamelijk verspreid via dit blog en social media als Twitter en Facebook. Hierdoor zijn voornamelijk studenten bereikt die al actief zijn op social media en zelf ook bloggen of blogs lezen.

Voor mij is het duidelijk: opleidingen kunnen dit niet negeren. Bloggen is een medium dat serieus genomen moet worden en waar studenten van communicatiegerelateerde opleidingen over onderwezen moeten worden. Hulde voor de docent die daar de eerste stappen in zet.

Foto door: Larry Miller

Gepubliceerd door

Rosalinde Markus

Rosalinde Markus (1994) is communicatiestudente en heeft al zolang ze zich kan herinneren een passie voor schrijven. Haar blog is een openbaar notitieboekje over schrijven, bloggen, creativiteit en wat haar opvalt in het communicatievak. Ook is ze hoofdredacteur van online literair tijdschrift Lood.

 • karin

  helemaal mee eens! zou zo graag actief een rol willen spelen op scholen mbt bloggen! nog steeds in overleg met een middelbare school om het vak bloggen te introduceren maar laat (nog steeds) op zich wachten. gastcolleges? ook gedaan en is prima maar vervliegt weer snel. een project, verslagen en blog bijhouden voor een bepaald vak lijkt me niet meer dan logisch! het is ook op een andere manier kennis vergaren, informatie verzamelen, bundelen en delen, met elkaar taken verdelen en uitvoeren en bespreken. bovendien is het bijna lachwekkend dat een opleiding als communicatie dit niet al doet!

 • Mij verbaast het eigenlijk dat er bij een communicatie-opleiding zo weinig mee wordt gedaan. Vijf jaar geleden moesten we al, op de leraaropleiding Engels, een blog maken en bijhouden voor een van de vakken. Als het op zo’n opleiding, waarbij bloggen veel minder in de lijn van de opleiding ligt, al naar voren komt, waarom bij communicatie dan niet vraag ik me af.